CEO Ne Demek: Nasıl Olunur ve Maaşları

CEO” kısaltması “Chief Executive Officer” ifadesinin kısaltmasıdır ve Türkçe’de “Genel Müdür” olarak çevrilir. CEO, bir şirketin en üst düzey yöneticisidir ve kurumsal stratejiyi belirler, iş operasyonlarını denetler ve şirketin genel performansını yönetir. Ayrıca, yatırımcılar, müşteriler ve çalışanlarla ilişkileri yürütmek gibi diğer önemli sorumlulukları da vardır.

CEO, bir organizasyonun veya şirketin en üst düzey yöneticisidir. Şirkette veya organizasyonda yer alan mevcut plan ve politikaların uygulanmasından, işletmenin başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlamaktan ve gelecekteki stratejiyi belirlemekten sorumludur.

CEO, kuruluşun başarısından veya başarısızlığından nihai olarak sorumludur. Bu nedenle CEO, kuruluşun uyum, finans, insan kaynakları, hukuk, pazarlama, operasyonlar, satış ve teknoloji gibi çeşitli işlevlerini denetler. CEO, çalışanlar, müşteriler ve yatırımcılar dahil olmak üzere farklı paydaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tüm bu işlevleri denetler.

CEO unvanı, tüm kar amacı güden büyük organizasyonlardaki mevcut bir pozisyondur. Bazı kar amacı gütmeyen kuruluşlar da en kıdemli kişilerinin CEO unvanına sahip olmasını tercih eder. Şirketler, yasaya göre CEO’lara, diğer baş görevlilere ve yönetim kurullarına sahip olmalıdır. CEO, yönetim kurulu ve hissedarları tarafından seçilir. Hissedarlar tarafından atanan başkan ve yönetim kuruluna rapor verirler.

Ceo’nun Sorumlulukları ve Rolleri

CEO’nun sorumlulukları ve rolleri şirketin özelliklerine ve büyüklüğüne göre değişebilir, ancak genellikle şunları içerir:

 1. Kurumsal strateji geliştirme: CEO, şirketin uzun vadeli hedeflerini belirleyerek, bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirir.
 2. Yönetim ekibi liderliği: CEO, yönetim ekibini yönetir ve tüm departmanların birbirleriyle uyumlu çalışmasını sağlar.
 3. İş operasyonlarının denetimi: CEO, iş operasyonlarını denetler ve şirketin operasyonel verimliliğini artırmak için gerekli adımları atar.
 4. Finansal yönetim: CEO, şirketin finansal performansını izler ve bütçe yönetimi, yatırım kararları ve finansal risk yönetimi gibi konularda kararlar alır.
 5. Yatırımcı ilişkileri: CEO, yatırımcılarla iletişim kurarak şirketin performansı hakkında bilgi verir ve yatırımcıların güvenini kazanır.
 6. Çalışan ilişkileri: CEO, şirket kültürünü belirler ve çalışanların motivasyonunu artırmak için stratejiler geliştirir.
 7. Halkla ilişkiler: CEO, şirketin imajını korumak ve halkla ilişkiler stratejileri geliştirmek için çalışır.

Bu sorumluluklar ve roller, CEO’nun şirketin başarısı için önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

Bir ceo’nun temel sorumlulukları genellikle bir kuruluştan diğerine genellikle aynı olsa da, bir CEO’nun kesin görevi, şirketin büyüklüğü ve halka açık bir şirket mi yoksa özel olarak mı konumlandırıldığı da dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir. Bir küçük bir aile şirketindeki CEO, genellikle büyük bir şirketin CEO’sundan daha fazla günlük operasyon ve yönetim görevi gerçekleştirir. Büyük şirketlerde CEO’lar genellikle yalnızca çok üst düzey stratejik kararlarla ve şirketin genel büyümesini yönlendirecek hususlar ile ilgilenir.

Örneğin, CEO’lar strateji, organizasyon ve kültür üzerinde çalışabilir. Özellikle, şirket genelinde sermayenin nasıl tahsis edildiğine veya başarılı olmak için ekiplerin nasıl oluşturulacağına bakabilirler.

Harvard Business Review’dan yapılan bir araştırma, CEO’ların zamanlarını nasıl harcadıklarını analiz etti.

CEO’ların zamanının %72’sinin toplantılara harcandığı ortaya çıktı. Geri kalan zamanı ise insan kaynakları, iş birimi incelemesi ve işlevsel incelemeler için kullandılar. Ayrıca çok az da olsa kültür ve organizasyon yapısı için de bir mesai harcaması gerçekleştirildiği gözlemlendi.

Ceo’nun Maaşları ve Kötü Şöhreti

CEO’ların maaşları, şirketlerin büyüklüğüne ve sektörüne göre değişebilir. Bazı CEO’lar yüksek maaşlar alırken, diğerleri daha düşük maaşlarla çalışabilirler. CEO maaşları, genellikle şirketin performansına ve başarısına bağlı olarak da artabilir veya azalabilir.

Ancak son yıllarda, bazı CEO’ların aldığı yüksek maaşlar ve primler halk arasında eleştirilere neden olmuştur. Bu durum, özellikle şirketlerin kötü performans göstermesi ya da işçi maaşlarının düşük kalması gibi durumlarda daha da fazla tepki çekmektedir.

Bununla birlikte, CEO’ların kötü şöhreti yalnızca yüksek maaşlarından kaynaklanmaz. Bazı CEO’lar, skandallara karışmak, etik dışı davranışlar sergilemek veya şirketlerinin çevreye zarar vermesine neden olmak gibi nedenlerle kötü şöhrete sahip olabilirler.

Sonuç olarak, CEO’ların maaşlarına ilişkin tartışmalar ve kötü şöhretleri sadece şirketlerin değil, aynı zamanda toplumun genel görüşlerini de yansıtan önemli konulardır.

Ortalama olarak, ABD’deki en büyük 350 şirketin CEO’ları yıllık ORTALAMA 24 milyon dolar kazandı. Başka bir açıdan bakarsak, bu bir işçinin maaşının 351 katı. 1970’lerden bu yana, CEO ücretinin %1.300’ün üzerinde arttığı tahmin ediliyor.

Halkla olan sık ilişkileri nedeniyle, bazen büyük şirketlerin icra kurulu başkanları şöhret kazanır. Tesla’nın (TSLA) kurucusu Elon Musk’un Twitter’da 70 milyondan fazla takipçisi var. Benzer şekilde, Apple’ın (AAPL) kurucusu ve CEO’su Steve Jobs, 2011’deki ölümünün ardından kendisiyle ilgili belgesel ve filmler ile birlikte dünyaca ünlü bir isme dönüştü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Önü Açık En İyi 50 Geleceğin Meslekleri

Personel Alımı ve Elde Tutulmasında CEO’nun Rolü

CEO aynı zamanda yürütme ekibini oluşturan liderleri işe almaktan da sorumludur; CEO, kendisi tarafından belirlenen standartlara uymayanları işten çıkarmaktan da eşit derecede sorumludur. Bu diğer baş memurlar, CEO’ya işlevsel alanlar konusunda danışmanlık yapmakla görevlendirilir; baş finans sorumlusu (CFO); finans, pazarlama müdürü (CMO) pazarlama vb. konularda danışmanlık yapar. Bu yöneticiler, Ceo’nun stratejiyi formüle etmesine ve Ceo’nun belirlediği politika ve yönergeleri uygulamasına yardımcı olur. Buna karşılık, bu yöneticiler işlevsel alanlarını CEO adına yönetmekten sorumludurlar.

CEO aynı zamanda organizasyonun çalışanlarının sergilemesini istediği tutum, davranış ve değerlerin belirlenmesine yardımcı olarak organizasyonun kültürünü belirlemekten ve daha sonra bu duruşları modelleyerek diğer liderlerin ve İK departmanının bunları desteklemesini sağlamaktan sorumludur.

Bir kuruluşun yönetim kurulu genel olarak CEO’yu işe alır. CEO göreve başladıktan sonra performansını düzenli olarak takip eder; süreçten memnun olunmaması durumunda CEO’yu kovabilir.

Bir CEO Değişikliğinin Etkisi

CEO geçişleri sırasında piyasalar, şirket liderliğindeki değişime olumlu ya da olumsuz yanıt verebilir. Çalışmalar, CEO’ların bir şirketin performansı üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini gösterdiğinden, bu doğal olarak mantıklıdır.

Örneğin, bir çalışma şirket performansının %45’inin Ceo’dan etkilendiğini ortaya koydu.

Yeni bir CEO bir şirketi devraldığında, hisse senedinin fiyatı çeşitli nedenlerle değişebilir. Bununla birlikte, bir hisse senedinin performansı ile yeni bir Ceo’nun duyurusu arasında pozitif bir ilişki yoktur.

Bununla birlikte, Ceo’daki bir değişiklik genellikle piyasalar açısından aşağı yönlü risk taşır. Özellikle bu daha önce planlanan bir değişiklik değilse; bu yöndeki risk artar.

CEO’lar için Beceriler

Bugünün CEO’larının ana görevi sadece iş için stratejik kararlar almak değildir. CEO’lar markanın yüzü olarak hizmet ediyorlar. CEO’lar genellikle lisans derecesine sahiptir ve ileri işletme kursuna veya işletme yüksek lisansına sahip olabilir, ancak bu endüstri ve deneyime göre değişir. Bir eğitim şirketinin CEO’sunun doktora derecesine bile ihtiyacı olabilir. Bir CEO şirketini kurduysa, geleneksel derecelerden yoksun olabilir. Ancak eğitim çoğu zaman deneyim kadar değerlidir. Bu nedenle işlerini başlatan CEO’lar deneyim açısından genellikle avantajlıdır.

CEO’ların sert ve yumuşak becerilerin güçlü bir karışımına ihtiyacı var.

Örneğin, bütçelemeyi ve öngörüyü anlamalarının yanı sıra inovasyon ve potansiyel pazarlara da göz kulak olmaları gerekir. Ancak aynı zamanda insanları nasıl yönlendireceklerini ve motive edeceklerini ve şirket kültürünün günümüz işgücü için önemini anlamaları gerekiyor.

Bir CEO için gerekli beceriler şunlardır:

İletişim ve kişilerarası beceriler: CEO’lar birçok farklı etkinlikte çeşitli insanlarla konuşurlar. Doğal olarak çok farklı çerçevede ve pozisyondaki insan ile ilham verici bir iletişim becerisine ihtiyaçları vardır.
Karar verme: CEO, stratejik planın parçalarını doğrudan uygulamasa bile, şirketin yönü ve gelirinden sorumludur. Aldıkları kararlar yön ve gelir akışlarını etkileyecektir. Tüm şirketi etkileyecek büyük kararlar almakta rahat olmalılar.
Bağımsızlık ve Liderlik: Güçlü bir CEO çalışanlarını dinler ve bağlı müdürlerinden mutlaka bilgi alır. Ancak tüm bunları yaptıktan sonra bağımsız bir şekilde hareket ederek onlara liderlik eder. Bir şirkete liderlik etmek bazen popüler olmayan kararlar almak ve zorlu eylemler yapmak anlamına gelir. Bir CEO genellikle bireyin duygularına karşı bütünün büyümesini düşünmelidir.
Yaratıcılık: Bir CEO, büyüme fırsatlarını ve inovasyon yollarını görmek için yaratıcı düşünebilmelidir. İcra kurulu başkanları, değişen pazarlarla birlikte değişime ve gelişmeye öncülük etme yetenekleri için işe alınır. Bu elbette doğal olarak yaratıcı bir vizyon gerektirir.
Problem Çözme: Bir CEO “nasıl yapılır” sorusunun ötesinde çalışır. Şirket için büyük ölçekli sorunları ve zorlukları çözmekle görevlendirilirler. Bunun için de problem çözmek konusunda CEO’ların ciddi becerilere ihtiyacı vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Yazılım Dünyasında Çok İyi Olmanızı Sağlayacak 12 Süper Yol

Eğitim, Öğretim ve Sertifikalar

CEO’lar genellikle işletme alanında lisans veya yüksek lisans derecesine veya sektörleriyle ilgili bir alanda ciddi eğitime sahiptir. Bazı CEO pozisyonları, adayların yüksek lisans veya hatta sektöre bağlı olarak (örneğin eğitim) doktora derecesine sahip olmalarını gerektirir.

Bazı CEO’lar, Sertifikalı Profesyonel Yöneticiler Enstitüsü gibi endüstri veya meslek kuruluşları tarafından sertifikalandırılır. Diğerleri kendi çalışma alanlarında lisans almalıdır.

Örneğin bir muhasebe firmasının CEO’sunun yeminli mali müşavir olması gerekebilir.

CEO’lar etik gibi belirli becerilerini geliştirmek veya sektörlerini daha iyi anlamak için de mesleki eğitim alabilirler.

CEO’ların Çalışma Ortamı

İcra Kurulu başkanları hemen hemen her sektörde ve her büyüklükteki şirkette iş bulabilirler. Genellikle ofislerde çalışırlar ve akşamları ve hafta sonları da dahil olmak üzere uzun mesai saatlerinde çalışabilirler. Birçok CEO, konferanslara katılmak, yatırımcılarla veya müşterilerle buluşmak için şirket şubeleri ve lokasyonları arasında seyahat eder. Genellikle diğer şirket yöneticileri ile de yakın çalışırlar.

Nasıl CEO Olunur

Çoğu CEO, alt seviyeden yönetim pozisyonlarına geçtikten sonra üst düzey yöneticiler olur.

CEO olmak için bu yolları kullanabilirsiniz:

 1. CEO olmak için birçok yoldan geçmek gerekmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:
  1. Eğitim: CEO’ların çoğu üniversite eğitimi almışlardır ve en azından lisans derecesine sahiptirler. İşletme, mühendislik, ekonomi veya hukuk gibi konuların yanı sıra, yönetim ve liderlik becerilerini geliştirecek dersler de alınabilir.
  2. Deneyim: CEO’ların büyük bir kısmı, önceden şirketlerde çalışarak iş hayatında deneyim kazanmıştır. Bu nedenle, iyi bir kariyer planlaması yapmak, farklı sektörlerde deneyim kazanmak ve kendini geliştirmek önemlidir.
  3. Yönetim Becerileri: CEO’lar genellikle liderlik, stratejik düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerinin yanı sıra, finansal yönetim ve pazarlama becerilerine de sahip olmalıdırlar.
  4. Ağ Kurma: İş hayatında başarılı olmak için, diğer iş insanlarıyla ilişkiler kurmak ve geniş bir ağa sahip olmak önemlidir. Bu, farklı sektörlerden insanlarla tanışmak ve potansiyel iş fırsatlarına erişim sağlamak açısından faydalı olacaktır.
  5. Girişimcilik: CEO’ların birçoğu, kendi işlerini kurarak veya girişimci olarak başarılı olduktan sonra bu konuma gelmiştir. Bu nedenle, girişimcilik becerileri de önemlidir.

  Genel olarak, CEO olmak için eğitim, deneyim, yönetim becerileri, ağ kurma ve girişimcilik gibi faktörlerin bir kombinasyonunu gerektirir. Başarılı bir CEO olmak için sabır, tutku ve çalışkanlık da önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Ofiste Çalışan Meslekler

EN ÇOK KAZANAN CEO’LAR

Dünya genelinde en çok kazanan CEO’ların maaşlarını merak ediyorsanız, sizler için en çok kazanan CEO’ların bilgilerini 2022 güncelliğinde derledik:

#SIRA CEO YILLIK KAZANCI
1. Jeff T. Green
The Trade Desk (TTD)
$834,959,367
2. Zig Serafin
Qualtrics International (XM)
$540,513,050
3. Peter M. Kern
Expedia Group (EXPE)
$296,247,749
4. Ariel Emanuel
Endeavor Group Holdings (EDR)
$294,949,638
5. Sue Nabi
Coty (COTY)
$283,791,455
6. David M. Zaslav
Warner Bros. Discovery (WBD)
$246,573,481
7. David Baszucki
Roblox (RBLX)
$232,786,391
8. Andrew R. Jassy
Amazon.com (AMZN)
$212,701,169
9. G. Mike Mikan
Bright Health Group (BHG)
$180,813,849
10. Patrick P. Gelsinger
Intel (INTC)
$177,905,400

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Doğru Meslek Seçimi

Sermayesiz İş Fikirleri 2 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri
5 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri 10 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri
20 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri 50 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri
100 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri 200 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri

Yorum yapın