Kitle İletişim Araçları Nelerdir? Pazarlamada Nasıl Kullanılır

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! ÜCRETSİZ 100 BİN TL SANAL PARA İLE KENDİNİ DENE.

Kitle iletişim araçları, bir mesajın çok sayıda kişiye ulaştırılmasını sağlayan araçlardır. Bu araçlar, genellikle medya aracılığıyla kullanılır ve televizyon, radyo, gazete, dergi, internet gibi farklı kanalları içerir. Kitle iletişim araçları, toplumun belirli bir kesimine yönelik olan hedeflenmiş pazarlama teknikleri, reklam kampanyaları, politik propaganda ve bilgilendirme amaçlı kampanyaların yürütülmesinde de kullanılırlar. Bu nedenle, kitle iletişim araçları, modern toplumların en önemli sosyal, kültürel ve ekonomik araçlarından biridir.

Kitle İletişim Araçları Nedir?

kitle iletişim araçları pazarlama

Kitle iletişim araçları, her türlü bilgiyi geniş bir kitleye yaymak için kullanılan medya teknolojilerini veya farklı bir ifade ile araçları ifade eder. Kitle iletişim araçlarının temel işlevi, çeşitli mesajları televizyon, film, reklam, radyo, internet, dergi, kitap ve gazeteler aracılığıyla iletmektir. Bu platformlar genel olarak “araç” kavramı ile nitelendirilmektedir.

Kitle İletişim Araçları terminolojisi genellikle akademisyenler veya uzmanlar tarafından kullanılmaktadır. Halk dilinde onlara genellikle medya veya haber denilmektedir.

Medya” tabiri genel olarak 1920’lerde kullanılmaya başlandı. “Kitle iletişim araçları” kavramı radyo ve televizyon yaygınlaştığı İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar genellikle yazılı basınla sınırlıydı. Günümüzde ise kitle iletişim araçlarının genel platformu internettir.

Kitle İletişim Araçları Nelerdir?

Kitle iletişim araçları, bir mesajın çok sayıda kişiye ulaştırılmasını sağlayan araçlardır. Bu araçlar, genellikle medya aracılığıyla kullanılır ve şunları içerebilir:

 1. Televizyon: Görsel bir iletişim aracı olan televizyon, belirli bir zamanda büyük bir kitleye mesaj göndermek için idealdir.
 2. Radyo: Sesli bir iletişim aracı olan radyo, yerel, bölgesel veya ulusal alanlarda dinleyicilere ulaşmak için yaygın olarak kullanılır.
 3. Gazete ve dergiler: Yazılı medya araçlarından olan gazete ve dergiler, haberler, yorumlar, reklamlar ve diğer bilgilerin yer aldığı materyaller sunar.
 4. İnternet: Birçok farklı formatta bilgi sunabilen internet, dünya çapında herkesin erişebildiği bir platformdur. Web siteleri, bloglar, sosyal medya, e-posta ve diğer çevrimiçi araçlar, kitle iletişiminde önemli bir rol oynar.
 5. Sinema: Film gösterimi, bir mesajın geniş bir kitleye görsel olarak aktarılması için bir araçtır.
 6. Afişler ve broşürler: Basılı materyaller, kampanyalar, ürünler veya hizmetler hakkında bilgi sağlamak için kullanılır.
 7. Reklam panoları: Yol kenarlarına veya binaların cephelerine yerleştirilen reklam panoları, birçok kişiye ulaşabilen etkili bir kitle iletişim aracıdır.

Bu araçlar, farklı türde mesajların hedef kitlelere ulaştırılmasında kullanılır. Politik kampanyalar, ürün tanıtımları, haberler, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gibi birçok alanda kitle iletişim araçları etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Çok farklı düzeyde kitle iletişim araçları bulunmaktadır. Bunları genel kategoriler hakkında aktarmak gerekirse;

Müzik

Kitle iletişim araçları arasında yer alan müzik dünyanın her noktasında evrensel özelliklere sahiptir. Müziğin kitle iletişim aracı olarak kullanılabilmesi için genel olarak mikrofonlar, kayıt cihazları ve hoparlörlere ihtiyaç vardır. Bir mesajın iletilmesini genellikle hüzünlü ya da eğlenceli bir şekilde aktarmak için kullanılırlar. Politik olabilecekleri gibi bilgilendirme amacı da güdebilirler. Özellikle reklam ve pazarlamada müziğin kullanımı son derece önemlidir.

Radyo

En köklü kitle iletişim araçları arasında yer alan radyo aynı zamanda kitle iletişimin farklı bir forma bürünmesini sağlamıştır. İletişimin dağıtıcı ve alıcı şeklinde iki ayrı parçaya ayrılmasına olanak sağlayan radyo ile genellikle belirli bir menzil içerisindeki hedef kitlenin tamamına küçük bir merkezden kolaylıkla ulaşmak mümkündür. Radyonun kullanımı son yıllarda düşüş gösteriyor olsa da; halen belirli bir mesajı en hızlı şekilde ulaştırmak için etkili bir yöntemdir. Özellikle yerel kitle iletişim araçlarındaki önemi büyüktür.

Televizyon

İcadı ile birlikte dünyayı değiştiren Televizyon, günümüzdeki en önemli kitle iletişim araçları arasında yer almaktadır. Elektronik sistem aracılığıyla iletilen video ve sesin belirsiz bir hedef kitleye ulaştırılabilmesini içeren bir teknolojidir. Genellikle istenilen mesajın iletimi heterojen bir yapı içermektedir. Bu da kitle iletişimi söz konusu olduğu zaman karmaşık birçok belirsiz sorun ile karşılaşılmasına neden olabilmektedir.

Film

Yaklaşık 100 yıldır en etkili kitle iletişim araçlarında yer almaktadır. Dublaj ve altyazı teknolojisinin gelişimi ile birlikte tam anlamıyla evrensel bir kitle iletişim aracına dönüşmüştür.

İnternet

21’nci yüzyılın tartışmasız en etkili kitle iletişim aracıdır. Günümüzde işletmeler neredeyse hizmetlerinin 5’te 4’ünden fazlası internet üzerinden sağlamaktadır. Bu da internetin kullanımının gün geçtikçe artmasına ve daha etkili bir hale bürünmesine olanak sağlamaktadır. Özellikle sosyal medya platformlarının yükselişi ile birlikte kitle iletişim bambaşka bir form kazanmıştır.

İNCELEYİN: Dijital Pazarlama Eğitimi

Gazete

Genellikle gazete kağıdı adı verilen düşük maliyetli kağıtlara basılan, haber, bilgi ve reklam içeren bir yayındır. Genellikle günlük veya haftalık yayınlanır. Genel konuları içerebileceği gibi tamamen spesifik bir alanda da hazırlanabilmektedir. 17’nci yüzyıldan beridir kitle iletişim aracı olarak kullanılan gazetelerin popüleritesi özellikle internet nedeniyle düşüş yaşamaktadır.

Dergi

Genel olarak reklam ve/veya okuyucular tarafından satın alma yoluyla finanse edilen çeşitli makaleler içeren süreli yayınlardır. Güncel içerikler bulunmaması nedeniyle kitle iletişim araçları arasında en düşük bütçeli olarak tercih edilen platformdur.

Kitap / e-kitap

Belirli konularda hazırlanan kitaplar kitle iletişimde önemli bir role sahiptir. Belirli bir mesajın uzun vadeli olarak aktarımı konusunda tercih edilirler. Şirketler genellikle belirli bir trendin yayılımı amacıyla kitapların etkisinden yararlanırlar.

Kitle İletişim Araçlarının Toplum Üzerindeki Etkisi

Kitle iletişim araçlarının ürettiği bilgiler çeşitli şekilde dünyadaki çoğu insana ulaşabiliyor. Bu, yaşadığımız gezegendeki tüm halkların arasında iletişim ve eğitim için inanılmaz bir fırsattır. Bu teknolojiler daha ucuz hale geldikçe bilgi ve iletişim açısından zenginler ve yoksullar arasındaki uçurumun kapanmasına olanak sağlarlar.

Kitle iletişim araçları aynı zamanda toplumun daha geniş bir şekilde bilgiye erişimine olanak sağlar. Bu da toplumsal sorunlarının çözümünde ve daha iyi bir gezegende yaşamaya öncülük eder. Aynı zamanda suçların hızla çözülebilmesinde, tekellerin önlenmesinde, diktatöryaların güç kaybetmesinde, toplumun refahını artırmasında ve yenilik ile inovasyonun da yayılmasında önemli roller üstlenirler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Video Pazarlama

Kitle İletişim Araçlarının İşlevleri

kitle iletişimi

Yazılı, sözlü veya yayın biçimlerindeki kitle iletişim araçlarının kitleler üzerinde önemli bir etkisi vardır. TV, reklam panoları ve sosyal medya platformlarındaki reklamlar, şirketlerin marka bilinirliği oluşturmasına olanak tanır. Şirketler markalaşma söz konusu olduğu zaman siteler, sosyal medya platformları, bloglar ve forumlar dahil olmak üzere istediği mesajlarını iletmenin en etkili yollarını ararlar.

Kitle iletişim araçları insanları çok çeşitli şekillerde bilgilendirir, eğitir ve eğlendirir. Markalar, kullanıcıları ürünlerinden en iyi şekilde yararlanmaları için eğitebilir. Şirketlerin çoğu artık sosyal medya platformlarını kullanmakta, sitelerinde blog yazıları oluşturmakta ve en iyi özelliklerini, ürünlerinin çözebileceği sorunları açıklamak için YouTube’da reklamlar yayınlamaktadır.

En Çok Kullanılan Kitle İletişim Aracı

En çok kullanılan kitle iletişim aracı günümüzde internet ve sosyal medya platformlarıdır. İnternet, dünya çapında milyarlarca insanın erişebildiği bir platformdur ve her türlü bilgiyi sunabilme kapasitesine sahiptir. Sosyal medya platformları ise internetin bir alt kümesidir ve kullanıcıların birbirleriyle etkileşim kurmasını sağlar. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ve LinkedIn gibi sosyal medya platformları, insanların fikirlerini, düşüncelerini, haberleri ve diğer içerikleri paylaşmalarına olanak tanır. Bu nedenle, bu platformlar, markaların, siyasi kampanyaların ve diğer kuruluşların hedef kitlelere ulaşmak için en çok tercih ettiği kitle iletişim araçlarından biridir. Bununla birlikte, televizyon, radyo ve gazete gibi geleneksel medya araçları da hala önemli bir rol oynamaktadır.

Kitle İletişim Araçlarının Özellikleri

Yıllar geçtikçe teknoloji gücüne güç katmaya devam ediyor. Bu sayede kitle iletişim araçlarının teknolojilerinde de değişimler yaşanıyor.

21’nci yüzyıl itibarıyla kitle iletişim araçlarının özellikleri;

 1. Geniş bir hedef kitleye hitap edebilirler
 2. Halka açık bir mesaj iletirler
 3. Bir bilgi kaynağı ile onu elde edenler arasında belli/belirsiz bir mesafe vardır
 4. TV, internet, radyo, gazete gibi çeşitli kanallardan iletilebilirler
 5. Heterojen (karışık) bir izleyici kitlesine sahiptirler,
 6. TV, radyo ve yazılı medya aracılığıyla iletilen haber veya bilgiler geri bildirim alamaz.

Kitle İletişim Araçlarının Yararları

Kitle iletişim araçlarının dünyamıza kattığı çok şey vardır. Gün geçtikçe gelişen kitle iletişim araçlarının genel olarak yararları;

 1. Eğlendirici ve bilgilendirici olmaları
 2. Yaşadığımız dünyadan haberdar olmamızı sağlamaları
 3. Kültür etkileşimi sağlamaları
 4. Suç önleyici olmaları
 5. Eşitlik ve özgürlük kavramının gelişimine öncülük etmeleri
 6. Gelecek nesillere bizden iz bırakmaları
 7. Dünya barışına katkı sağlamaları

Kitle İletişim Araçlarının Zararları

Kitle iletişim araçlarının elbette insanlık için çeşitli tehditleri vardır. Özellikle doğru kullanılmadıkları zaman çeşitli sorunları beraberinde getirirler.

 1. Birçok kitle iletişim aracı eğlence amacıyla hizmet eder. Dolayısıyla vakit kaybı oluşturabilirler
 2. Bağımlılık yapıcıdırlar
 3. Asosyalleşme için zemin hazırlarlar
 4. Geçici ve doğrulanamayan bilgiler sağlayabilirler
 5. Belirli politik fikirlerin yayılması için kullanılabilirler
 6. Kişisel iletişim becerilerinin gelişmesini engelleyebilirler
 7. Dezenformasyon ve nefret için kullanılabilirler

Pazarlamada Kitle İletişim Araçları

Bir girişimci olarak pazarlama ve reklam amacıyla yürüttüğünüz süreçlere kitle iletişim araçlarını dahil etmeniz ve onları en iyi şekilde kullanabilmeniz gerekir.

Kitle iletişim araçları İnternet, televizyon, radyo, reklam panoları ve diğer kitle iletişim biçimlerini içerir. Her durumda, nüfusun büyük bir kısmı bu medya kuruluşları tarafından sağlanan iletişimlere erişebilir ve bu durum pazarlama ile reklamcılığa derin etkide bulunur. Bu, belirli bir nüfus içinde sınırlı erişime sahip yerel ve bölgesel medyadan farklıdır; Örneğin, dünyanın dört bir yanındaki insanlar New York Times’ı okurken, yerel gazeteler çoğunlukla küçük bir bölgenin sakinleri tarafından okunma eğilimindedir.

Kitle iletişim reklamcılığında amaç, izleyicileri ve dinleyicileri şirket ve ürünleri ile tanıştırmak, insanları şirketin mallarını aramaya teşvik etmek ve marka bilinirliliğini artırmaktır.

Bir kitle iletişim araçları pazarlama kampanyası birden fazla platforma yayılabilir. Reklamlar genellikle en geniş izleyici kitlesine hitap edecek şekilde güncel tutulur. Şirketler, genellikle kitle iletişim araçlarını tüketen kişilerin ilgi alanını yakından takip eder ve reklam ile pazarlamayı bu ilgi alanlarına göre hazırlarlar. Örneğin, bir yarışma programında eğitim reklamlarını sunmak gibi.

Kitle iletişimi genellikle içeriklere sınır koyan hükümet düzenlemelerine tabidir. Kitle iletişim araçları reklamcılığı küfür, çıplaklık ve diğer konularla ilgili kurallara uymalıdır. Ayrıca reklam yasasına da uymaları gerekir; örneğin, bir şirket başka bir şirketin ürünleri hakkında yanlış iddialarda bulunamaz ve bir rakibi iftira olarak kabul edilebilecek şekilde kötü niyetli olarak gösteremez.

İNCELEYİN: En İyi Dükkan İsimleri

Sermayesiz İş Fikirleri 2 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri
5 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri 10 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri
20 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri 50 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri
100 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri 200 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri

“Kitle İletişim Araçları Nelerdir? Pazarlamada Nasıl Kullanılır” üzerine bir yorum

Yorum yapın