Sağlık Kabini Açmak: Maliyeti ve Geliri

Türkiye’de yapılabilecek en iyi iş fikirlerinden biri de sağlık kabini açmaktır.

Sağlık kabini açmak isteyen girişimci ve yatırımcılar için bu rehberde sağlık kabinin maliyeti, geliri, kimlerin açabileceği, açanların yorumları ve şartları gibi net bilgileri sağlayacağız.

Siz de sağlık kabini açmak istiyorsanız, rehberimizi adım adım incelemenizi öneririz.

1. İŞ PLANI HAZIRLAYIN

sağlık kabini personel

Sağlık kabini açmak orta düzeyde profesyonellik gerektiren bir iş fikridir. Doğru iş süreci için mutlak suretle bir iş planına sahip olmanız tavsiye edilir.

İşinizin yıldan yıla büyüme kaydetmesi ve kısa vadeli olarak gelir sağlaması için de iş planına sahip olmak kıymetlidir.

İş planı hazırlarken; işin niteliği, personel, gider, gelir ve lokasyon gibi tüm hususları ele aldığınızdan emin olun. İş planını hazırlarken rehberimizden faydalanmayı unutmayın.

2. DOĞRU KONUMU SEÇİN

sağlık kabini 2023

Sağlık kabini işinde kısa vadeli gelir ve uzun vadeli büyüme istiyorsanız işletmeniz doğru konumda olmalıdır.

Doğru konum oldukça spesifik bir konudur. Doğru alanı seçerken rekabet ve müşteri trafiği mutlaka dikkate alınmalıdır.

Sağlık kabini açmak için en doğru alanlar:

 1. Yoğun işyeri ve konut bulunan alanlar
 2. Riskli işlerin yapıldığı iş alanları
 3. Hastane bölgeleri
 4. Eczane bölgeleri

İNCELEYİN: Fizik Tedavi Merkezi Açmak

3. DÜKKANIN TASARIMI VE DEKORASYONU

sağlık kabini koşullar

Sağlık kabinleri genellikle acil ihtiyaçlar ve düzenli sağlık ihtiyaçları için kullanılmaktadır.

Sağlık kabinleri genellikle hastanelerin ve sağlık ocaklarının erişiminin zor olduğu yerlerde ve zamanlarda kullanılmaktadır. Ancak bu durum ilgili sağlık kabini işletmesinin iyi bir tasarım ve dekorasyona ihtiyacı olmadığı anlamına gelmez.

Genellikle bu tür işletmelerin sabit müşteri kitlesi de bulunur. Yaşlılar ve evde bakıma muhtaç olanların yoğun olarak ihtiyaç duyduğu sağlık kabinlerinin şık bir tasarıma sahip olması önemlidir. Ayrıca mutlak suretle sağlık kabinin hijyen koşullarına tam riayet etmesi gerekir.

Sağlık kabini tasarımı ve dekorasyonu konusunda bir iç mimardan hizmet alınabilir.

İNCELEYİN: Medikal Market Açmak

4. GEREKLİ EKİPMANLARI ALIN

sağlık kabini şartlar

Sağlık kabini açmak için birçok ekipman, araç ve gereç ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçlar sağlık kabini açmanın maliyetini oluşturan en önemli etmenlerdir.

Sağlık kabini açmak için gerekli malzemeler işletmenin verdiği hizmet sunumuna göre değişiklik gösterse de, genel olarak ihtiyaçlar birbirine yakındır.

Sağlık kabini açmak için gerekli malzemeler:

 1. Tıbbi cihazlar: Sağlık kabinleri birçok tıbbi cihaz içerir. Bunlar, kan basıncı ölçüm cihazları, kulak termometreleri, stetoskoplar, refleks çekiciler, otoskoplar, opitometri lambaları gibi temel tıbbi cihazları mutlaka içermelidir.
 2. Sterilizasyon ekipmanları: Sağlık kabinlerinde en önemli ihtiyaçlardan biri steril ekipmanlardır. Sağlık endişelerinin hızla arttığı bir ortamda sağlık kabininde kullanılan tüm ekipmanların sterilizasyonu sağlayan ekipmanları mutlaka bulundurun.
 3. Medikal sarf malzemeleri: Eldivenler, maske, sargı bezleri, pamuklu çubuklar, tıbbi alkol, antiseptik solüsyonları bulundurun.
 4. Mobilya: Sağlık kabini ayrıca uygun mobilyalara sahip olmalıdır. Buna doktor veya hasta bakıcı personelin hastaları muayene ederken ve tedavi ederken kullanacağı bir hasta yatağı da dahildir. Aynı zamanda bir bekleme alanı kurmak için de mobilya ihtiyacınız olacak.
 5. Bilgisayar ve yazılım: Hastaların tıbbi kayıtlarının tutulması ve takibinin yapılması için en az bir bilgisayar ve uygun bir sağlık yazılıma ihtiyacınız olacak.
 6. İlaçlar: Bazı sağlık kabinleri, acil durumlarda kullanılmak üzere basit ilaçları da içermelidir.

5. TEDARİKÇİLER İLE ANLAŞIN

sağlık kabini belgeler

Sağlık kabinleri düzenli olarak ekipman, ilaç ve steril malzemelere ihtiyaç duyar. Bu tür ihtiyaçların temin edilmesinde yaşanacak olan aksaklıklar; işletmenin performansını büyük ölçüde düşürebilir. Dolayısıyla işletmeyi kurma aşamasında toptan medikal firmaları ile anlaşma yapmak önemlidir.

Toptan yapılacak anlaşmalar sayesinde daha uygun fiyat erişime de sahip olma fırsatı elde edeceksiniz.

İNCELEYİN: Yurt Dışı İşçi Alımı

6. RESMİ İŞLEMLERİ TAMAMLAYIN

sağlık kabini nasıl açılır

Sağlık kabini açmak sağlık hizmeti içeren bir iş fikri olması nedeniyle önemli düzeyde resmi işlem ve prosedür içermektedir.

Türkiye’de her girişimcinin sağlık kabini açma şansı yoktur. Dolayısıyla belirli şartları karşılıyor olmanız gerekiyor.

Kimler sağlık kabini açabilir?

Ülkemizde sağlık kabini açabilecek 3 meslek grubu vardır:

 • Hemşire
 • Ebe
 • Toplum sağlığı bölümünden mezun olan sağlık memurları

İlgili meslek grubundan mezun olanlar sağlık kabini açabilir. Sağlık kabini açmak için başvurular İl Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüklerine yapılmaktadır.

Sağlık kabini açmak için gerekli belgeler de yine ilgili sağlık müdürlüklerinden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.

Sağlık kabini açmak için gerekli belgeler:

 • Sağlık kabini açma dilekçesi,
 • Sağlık kabini açmak isteyen kişinin noter onaylı diploma örneği
 • Noter onaylı nüfus kağıdı örneği,
 • 8 adet vesikalık fotoğraf,
 • Güncel İkametgah belgesi,
 • Sağlık kabini açmak isteyen kişi kamu personeli ise, çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve mesleği serbest olarak icra etmesinde sakınca olmadığına dair belge,
 • Sağlık kabini açmak isteyen kişi kamu personeli ise, çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sağlık kabininin faaliyetine izin verildiği tarihin ilgili kuruma yazı ile bildirildiği tarihten itibaren, ilgili kurumca gerekli işlemlerin yapılacağına dair belge,
 • Sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ocağı hekimince aslına uygun olduğuna dair onaylı krokisi,
 • Sağlık kabininde bulundurulacak tıbbi malzeme listesi
 • Sağlık kabininde verilecek hizmetlerin listesi
 • Sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ocağı hekimi tarafından söz konusu sağlık kabininin açılmasının, bu genelgede yer alan düzenlemeler açısından, uygun olup olmadığına dair ön denetim raporu,
 • Ortaklık halinde açılacak sağlık kabinleri için sağlık kabininin bütün ortaklarını gösteren Ticaret Sicili Gazetesi ile bütün ortakların ebe,hemşire ve sağlık memuru (toplum sağlığı bölümünden mezun) olduğunu gösterir belgeler,
 • Ortaklık halinde açılacak sağlık kabinleri için bütün ortakların imzasını içeren ve hangi ortağın sağlık kabininin mesul müdürü olacağının beyan edildiği dilekçe.

7. NİTELİKLİ PERSONEL ALIMI

sağlık kabini maliyeti

Sağlık kabinlerinde verilen hizmeti ilgili meslek grubundaki kişiler yapabilir. Bunlar dışında alınacak olan personeller herhangi bir sağlık işlemini gerçekleştiremezler.

Sağlık kabinlerinde ek personele hasta yönlendirme ve temizlik gibi alanlarda ihtiyaç duyulmaktadır.

İlgili personelleri İŞKUR aracılığıyla alabilirsiniz.

8. HANGİ HİZMETLER VERİLEBİLİR

sağlık kabini

Sağlık kabininde verilebilecek hizmetlerin belirli bir sınırı vardır.

Güncel olarak sağlık kabininde verilebilecek hizmetler:

 1. Kan basıncı ve kalp atış hızının ölçülmesi
 2. Kolesterol testi
 3. Şeker testi
 4. Grip aşısı
 5. İdrar tahlili
 6. Dengesizlik ve baş dönmesi testleri
 7. Bel ağrısı testi
 8. Boyun ağrısı testi
 9. Kulak burun boğaz muayenesi
 10. Göz muayenesi
 11. Deri muayenesi
 12. Saç sağlığı kontrolü
 13. Diş sağlığı kontrolü
 14. Astım testi
 15. Allerji testi
 16. Tansiyon takibi
 17. Sağlık danışmanlığı
 18. Beslenme danışmanlığı
 19. Egzersiz danışmanlığı
 20. Sigara bırakma programları

İNCELEYİN: Diş Deposu Açmak

9. SAĞLIK KABİNİ AÇMA MALİYETİ

sağlık kabini açma

Sağlık kabini açma maliyeti işin niteliğine, kapsamına ve verilmesi planlanan hizmetlere göre değişiklik göstermektedir.

2023 şartlarına göre, Türkiye’de yaklaşık 70 metrekare büyüklüğünde bir alanda yukarıdaki 20 hizmeti verebilen bir sağlık kabini açmak için 800.000 TL sermayeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Ancak Türkiye’de mevcut olarak hizmet veren birçok sağlık kabininde ilgili 20 hizmetin yarısının dahi verilmediğini belirtmekte yarar var. Dolayısıyla sağlık kabini açmak için minimum şartlar ile hareket etmek isteyenler için sağlık kabini açmanın maliyeti 300.000 TL‘ye kadar düşebilmektedir.

10. SAĞLIK KABİNİ NE KADAR KAZANDIRIR

sağlık kabini açmak

Başarılı ve alanında yetkin bir sağlık kabinin iş hacmi beklenti üzerinde olacaktır. Ülkemizde hızla yaşlanan nüfus söz konusu olduğu için sağlık kabinleri yüksek potansiyel içeren iş fikirleri arasında yer almaktadır. Bu sayede sağlık kabini işi ile ortalama üzeri gelir sağlanabilmektedir.

Sağlık kabini ne kadar kazandırır konusunda net bilgiye sahip olmak isteyen girişimciler için İstanbul Ataşehir‘de konuşlu 3 yıldır kesintisiz hizmet sağlayan orta büyüklükte bir sağlık kabinin gelir gider pusulasını sizler için derledik:

2023 Mart Ayı Gelir Gider Pusulası:

 • Aylık ciro: 102.700 TL
 • Personel masrafı: 11.500 TL
 • Faturalar: 2.100 TL
 • Ekipman, teçhizat gider ve bakımlar: 17.800 TL
 • Vergi: 4.900 TL
 • Net Gelir: 66.400 TL

İNCELEYİN: Türkiye’de Olmayan İş Fikirleri

İNCELEYİN: İlginç İş Fikirleri

İNCELEYİN: Küçük Yerlerde Açılabilecek Dükkanlar

Sermayesiz İş Fikirleri 2 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri
5 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri 10 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri
20 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri 50 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri
100 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri 200 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri

“Sağlık Kabini Açmak: Maliyeti ve Geliri” üzerine bir yorum

Yorum yapın