Balık Çiftliği Kurmak: Yetiştiricilik Maliyeti ve Kazancı

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! ÜCRETSİZ 100 BİN TL SANAL PARA İLE KENDİNİ DENE.

Gıda enflasyonunun arttığı Türkiye’de Balık çiftliği kurmak ve balık yetiştiriciliği yapmak oldukça karlı ve sürdürülebilir iş fikirleri arasında yer almaktadır.

Balık çiftliği, ticari amaçlarla balık yetiştirilen bir tesis veya alanlardır. Genellikle su kaynaklarına yakın yerlerde kurulurlar ve tesislerde belirli bir veya birkaç balık türü yetiştirilir. Balık çiftliklerinde balıklar genellikle kontrollü bir şekilde beslenir ve büyütülür, su kalitesi ve diğer faktörler sürekli olarak izlenir. Balık çiftlikleri, balık talebinin artması ve doğal kaynakların sınırlı olması nedeniyle son yıllarda giderek daha popüler hale gelmiştir. Ayrıca, balık çiftlikleri, denizlerden ya da nehirlerden avlanmak yerine, balık üretiminin daha verimli ve sürdürülebilir olması açısından da önem taşımaktadır.

Son dönemde ayrıca tarla balıkçılığı da önemli bir alternatif olarak sektördeki işletmeler tarafından yoğun olarak tercih edilmeye başlandı.

ADIM ADIM BALIK ÇİFTLİĞİ KURMAK

Kısa bir şekilde ele almanız için adım adım süreç şöyle işliyor:

 1. Balık Çiftliğini Nereye Kuracağınızı Belirleyin: Balık çiftliği kurmak için uygun olan yerleri araştırın. Su kaynaklarına yakın, su kalitesi yüksek olan bölgeler en uygun yerlerdir.
 2. Finansal Planlama Yapın: Balık çiftliği kurmak için yeterli maddi kaynağa sahip olduğunuzdan emin olun. İş planınızı hazırlayın ve bütçenizi ayarlayın.
 3. Gerekli Lisansları Alın: Balık çiftliği kurmak için gerekli olan lisansları almanız gereklidir. Gerekli izinleri almak için yerel yönetim birimleriyle görüşün.
 4. Ekipmanları Temin Edin: Balık çiftliği için gerekli olan ekipmanları satın alın. Bu arada kullanılacak teknolojileri ve ekipmanların bakım masraflarını da hesaba katmanız gereklidir.
 5. Balıkları Yetiştirmek İçin Gerekli Ortamı Oluşturun: Balık çiftliği için gerekli olan havuzları inşa edin. Havuzların boyutu ve su derinliği balık yetiştiriciliği için önemlidir.
 6. Balık Yavrularını Satın Alın veya Kendiniz Yetiştirin: Balık çiftliği için gerekli yavru balıkları satın alabilir veya kendi yavru balıklarınızı yetiştirebilirsiniz.
 7. Balıkları Yetiştirmeye Başlayın: Balıkları yetiştirme sürecine başladığınızda, doğru beslenme, su kalitesi kontrolü ve hastalıkların önlenmesi için gerekli adımları atmanız gerekmektedir.

BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRLERİ

balık yetiştiriciliği yapmak

Balık yetiştiriciliği yapmak için 2 farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar;

1. DENİZ KAFES SİSTEMİ

Deniz kafes sisteminde genel olarak balıklar mevcut olarak yaşadığı göl, deniz veya göletlerde yapılmaktadır. Buralarda bir ağ tarzındaki bir kafes batırılır ve balıklar buradaki kafesin içerisine konulur. Dolayısıyla maliyet son derece düşüktür. Kafes aynı zamanda balık sayısına göre istenildiği takdirde büyütülebilmektedir.

Deniz kafes sisteminde yıllar içerisinde sayısız gelişme yaşanmıştır ve önceki yıllara nazaran daha sağlam yapılar tesis edilebilmektedir. Ancak her halükarda bu tür sistemlerde kaçma, ağların yırtılması, yabani balıklar tarafından kafese saldırı gibi çeşitli sorunlar ile karşı karşıya kalmak mümkündür.

2. HAVUZ SİSTEMİ

Balık çiftliği kurmak amacıyla tercih edilen bir başka yetiştiricilik türüdür. Havuz sistemi karada yapılan bir havuz benzeri yapı içerisinde balıkların yerleştirilmesi ve yemlenerek büyütülmesini içermektedir.

İlgili sistem deniz kafes sitemine göre çok daha maliyetlidir. Ancak ilk yöntemdeki çok sayıda sorunla karşılaşmamanızı sağlar. Dezavantajlarından ikisi ise işletmenin sonradan büyütülmesinin neredeyse aynı oranda maliyet içermesi ve sistemin sürdürülebilir yapısının da ek maliyet içermesidir.

İNCELEYİN: Av Malzemeleri Dükkanı Açmak

BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HANGİ YÖNTEM TERCİH EDİLMELİ

balık çiftliği

Balık yetiştiriciliği kapsamlı ve uzun soluklu bir iş fikridir. Dolayısıyla işe başlamadan önce mutlaka sektör analizi yapılması ve hangi türün kullanılacağının en iyi şekilde belirlenmesi elzemdir.

Girişimci ve yatırımcının işi kuracağı bölgede yetiştiriciliği yapılacak olan balık türüne uygun bir su ortamı bulunuyorsa deniz kafes siteminin kurulmasını mutlaka öneriyoruz. Ancak yetiştiriciliği yapılacak uygun bir su alanı yoksa bu durumda havuz sistemi tercih edilmelidir. Bu özellikle girişimci ve yatırımcının sermayesi ile de doğru orantılıdır.

Deniz kafes sistemini orta düzeyde kurmak için 200 bin liralık yatırım sermayesine ihtiyacınız var. Ancak havuz sisteminde minimum yatırım sermayesi 800 bin lira düzeyinde bulunmaktadır.

Süper İş Fikirleri yatırımcıları son dönemde deniz kafes sistemindeki karlılığın daha fazla artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Özellikle yem fiyatlarındaki artış ve su döngüsünün kurulması sırasındaki enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle kafes sistemi daha cazip bir yatırım seçeneği olarak dikkat çekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Kuzu Göbeği Mantarı Yetiştirciliği

BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ NASIL YAPILIR

balık çiftliği tesisi

Deniz kafes sistemine veya havuz sistemine başlamak isteyen yatırımcıların ilk olarak yetiştirmek için uygun balık türü belirlemesi gerekiyor. İklim ve kafes sisteminde kullanılacak olan su havzasının yapısı ile ilgili balık türü tercih edilmelidir. Aynı zamanda seçilecek olan balık türünün ticari olarak daha fazla kazanç sağlamayı da göz önünde bulundurmanız gerekiyor.

Türkiye’de en çok tercih edilen çiftlik balıkları sırasıyla:

 1. Çipura
 2. Levrek
 3. Alabalık
 4. Somon

İlgili 4 balık türünün de yetiştirilme aşamaları son derece kolaydır. Aynı zamanda pazar sorunları yoktur ve iç piyasada bile yoğun olarak tüketilmektedir. Dolayısıyla yetiştirmek için en çok tercih edilmesini önerdiğimiz balık türleridir.

İlgili balık çiftliği yetiştiriciliği ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliği olarak da nitelendirilmektedir. İşe koyulacak olan yatırımcıların destek ve teşvik sistemlerinde ilgili terim üzerinden hareket etmesi önerilmektedir.

TARLA BALIKÇILIĞI NEDİR?

Tarla balıkçılığı genel olarak deniz ve göller dışında insan yapımı havuzlarda yapılan balık yetiştiriciliğidir. Bu işlem genellikle deniz ve göllere uzak alanlarda tercih edilmektedir. Ancak deniz ve göllere yakın noktalarda da farklı türde balık yetiştiriciliği yapmak isteyenler için de tercih edilebiliyor.

Tarla balıkçılığı diğer balık çiftliği türlerine göre daha yüksek sermaye talebi içermektedir. Bu işlemde sermaye ölçüsünde bir havuz kurulumu yapılması gerekiyor. Son dönemde havuz kurulumunun maliyeti oldukça yükseldi. İşi kurmak isteyen girişimcilerin tüm sermaye bedellerine ek olarak 1.500.000 TL sermayeye daha sahip olması gerekiyor.

İNCELEYİN: İlginç İş Fikirleri

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BAŞVURUSU

balık çiftliği tesisi kurmak

Su ürünlerini yetiştirmek için çeşitli izin başvurularında bulunmanız gerekiyor. İlgili yetiştiricilik türü için izlemeniz gereken adımlar:

1. BAŞVURU

Hangi ilde balık çiftliği kurmak istiyorsanız ilk olarak bulunduğunuz ildeki Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüğüne yazılı dilekçe ile başvurmanız gerekiyor. Dilekçenizi il müdürlüğündeki personel yardımı ile hazırlamanızı öneririz. Sürekli olarak ilgili kanun ve mevzuat değiştiği için mevcut örnekler artık güncelliğini yitirmiş durumda.

2. KRİTER İNCELEMESİ

İlgili başvuru sonrasında 30 gün içerisinde bakanlık personeli; tesisin kurulacağı alanda inceleme ve analiz yaparak bir yeterlilik kriter incelemesi gerçekleştirirler. İlgili bölgede yapılacak olan analizler:

 1. Su derinliği
 2. Tesisler arası mesafe
 3. Yetiştiricilik teknikleri
 4. Çevresel etkiler

3. ETÜT RAPORU DÜZENLEMESİ

İlgili kriter incelemeleri sonrasında bakanlık personeli 2 etüt raporu düzenlemesi gerçekleştirir. Bunlar:

 • “Ön Etüd Raporu”
 • ‘’Kuluçkahane Ön Etüd Raporu’’

4. KROKİ HAZIRLANMASI

Balık çiftliği kuracak olan yatırımcı tesisin kurulacağı alana yönelik çeşitli krokileri hazırlamak ve yine bakanlık il müdürlüğüne sunmakla görevlidir. Yatırımcının bir harita mühendisi aracılığıyla onaylı olarak hazırlaması gereken krokiler şunlardır:

 1. Tesis yeri
 2. Su kaynağı
 3. Diğer tesislerin yerleri
 4. Tesisler arasındaki güzergah planı

İNCELEYİN: Tavuk Çiftliği Kurmak

5. NUMUNE ANALİZİ

Bakanlık yine ilgili yatırımcıdan su kaynağına yönelik bir incelemenin gerçekleştirilmesini talep etmektedir. Müteşebbis tarafından balık çiftliği kurulacak olan su havzasından su numunesi alınır ve onaylı bir laboratuvar tarafından incelenerek onaylı raporunun alınması sağlanır.

6. İZİN BAŞVURUSU

Bakanlık il müdürlüğünün gerekli raporu sonrasında tesisin kurulması için bir izin başvurusunda bulunulması gerekiyor. Başvuru sırasında iletmeniz gereken belgeler şunlardır:

 1. Müteşebbisin müracaat dilekçesi,
 2. 1/25.000 ölçekli harita,
 3. Su ürünleri yetiştiriciliği ön etüt raporu,
 4. Su tahlil sonuç raporu,
 5. Suyun tahsis edilebilecek minimum miktarı (DSİ aracılığıyla)
 6. Kroki (Mevcut diğer tesislerin durumu belirtilecek.)
 7. Mülkiyet durumunu açıklayıcı belge

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Zengin Eden İş Fikirleri

7. PROJE İZNİ

İlgili başvurunuzun onaylanması durumunda tesisin raporunun hazırlanması amacıyla bakanlık tarafından size 12 ay süre tanınmaktadır. Bu süre içerisinde tesisin projesini hazırlamakla mükellefsiniz. Aksi takdirde ilk süreçteki adımları en baştan tekrar gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

8. PROJE HAZIRLAMA

12 aylık süre içerisinde kuracağınız tesisin projesini; bakanlık tarafından sunulan proje hazırlama rehberine göre hazırlamanız gerekiyor. Projeyi hazırlamak için bu rehberde yer alan proje hazırlama rehberine mutlaka göz atmanızı öneriyoruz. Projede sorunlar bulunması durumunda başvurunuz geri gönderilmektedir.

Projeyi hazırladıktan sonra proje ile birlikte başvuru sırasında sağlamanız gereken belgeler:

 • Bakanlıkça verilen ön izin yazısı,
 • Sağlık açısından sakıncası olmadığına dair mahalli Sağlık
  Teşkilatından,
 • Ulaşım açısından sakınca olmadığına dair ilgili kuruluştan,
 • Tesiste kullanılacak suyun kullanılmasında sakınca olmadığına dair ilgili
  kuruluştan
 • Gerekli görülmesi halinde diğer ilgili kuruluşlardan alınacak belgeler,
 • Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi
 • Proje fizibilite raporu,
 • Bina ve Tesislerin Metraj ve Keşif Özetleri,
 • Vaziyet Planları:
 • Mimari projeler,
 • Betonarme projeler,
 • Su ve sıhhi tesisat projeleri,
 • Elektrik güç ve kumanda tesisatları
  projeleri
 • Arıtım projeleri
 • ÇED yönetmeliğine göre sakınca olup olmadığına dair
  belge
 • Teknik Şartname

9. YETİŞTİRİCİLİK BELGESİ

İşletme onayını alan yetiştiricilik yapmaya başlayan tesisler ilk 30 gün içerisinde ek olarak yetiştiricilik belgesi almak zorundadır. İlgili belgeler de yine bakanlık il müdürlükleri tarafından güncel mevzuat çerçevesinde değerlendirilmektedir.

10. TEKNİK PERSONEL ZORUNLULUĞU

Balık yetiştiriciliği yapılan tesislerde teknik personel çalıştırma zorunluluğu da vardır. İlgili personel en az bir olmak üzere; su ürünleri konusunda eğitim veren fakültelerden 4 yıllık eğitim almış kişilerden olmak durumundadır. Tesisin kapasitesine göre il müdürlükleri denetimler sırasında teknik personelin artırılmasını talep edebilmektedir.

NE KADAR SERMAYE LAZIM

balık çiftliği tesisi açmak

Balık üretim çiftliğini kurmak için gerekli sermaye düzeyi minimum 800 bin liradır. İlgili tesisin düşük kapasiteli olarak kurulması durumunda kuruluş aşamasındaki maliyetler göz önüne alındığında; karlı bir iş fikri olmaktan uzaklaşmasına neden olabilir. Dolayısıyla yıllık en az 2 milyon balık üretimi yapacak bir tesisin kurulması hedeflenerek yola çıkmakta büyük fayda vardır. Bu üretim miktarı işletmenin sürdürülebilir yapısının korunması ve yıllık bazda büyüme kaydetmesi için gerekli bir rakamdır.

NE KADAR KAZANDIRIR

balık çiftliği tesisi açmak ŞARTLAR

Yıllık en az 2 milyon balık üretim yapılan bir tesisin aylık net karı ortalama 60 bin lira düzeyinde bulunmaktadır. Bu rakam genellikle ticari açıdan önemli bağlantılar elde etmiş bir işletmenin karlılık düzeyidir. Ülkemizde balık çiftliklerinin geneli yıllık 10 milyon balıktan fazla üretim gerçekleştirmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En Karlı Tarım Ürünleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Az Sermayeli İşler

İNCELEYİN: Angora Tavşanı Yetiştiriciliği

İNCELEYİN: Mantar Yetiştiriciliği

Sermayesiz İş Fikirleri 2 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri
5 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri 10 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri
20 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri 50 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri
100 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri 200 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri

“Balık Çiftliği Kurmak: Yetiştiricilik Maliyeti ve Kazancı” üzerine 2 yorum

Yorum yapın